szara_rzeczywistość

23 teksty – auto­rem jest sza­ra_rzeczy­wis­tość.

zaw­sze szu­kaj dos­ko­nałości w swej niedoskonałości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2017, 18:20

A ja sie tak starałam
Żeby nam to RA­ZEM wyszło
Te­go kto­rego wyb­rałam i pokochałam
To­tal­nie zniszczył wszystko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2017, 22:43

Ty mnie słuchasz i się wstydzisz
Wyj­dzie tak, że dziś mnie kochasz, a jut­ro znienawidzisz.
~sweet noise 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 sierpnia 2017, 19:59

de­finicją miłości jest krzyż 

myśl • 10 marca 2017, 21:43

codzien­nie chce być kimś innym
a samą sobą być nie potrafię. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2017, 22:50

gdy Ci smut­no jest i źle, weź uklęknij, pomódl się.
: ) ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 lipca 2016, 22:19

spróbuj znów, gdy idzie źle...
ko­niec końców mu­si udać się. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2016, 22:40

szko­da, że te dob­re wspom­nienia, które trzy­mamy tak głębo­ko w pamięci
nie da się przeżyć raz jeszcze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lutego 2016, 18:44

nie mam nic, oprócz miłości! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2016, 22:22

Bóg jest moim tre­nerem,a ja jes­tem Je­go zawodnikiem! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 lipca 2015, 22:53
szara_rzeczywistość

istotnie - nie istotne : )

Zeszyty
  • przeróżne różności. – mo­je, włas­ne myśli. które może nie są aż ta­kie jak­by chciało się żeby były, ale jed­nak są. : ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szara_rzeczywistość

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 października 2017, 03:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st zawsze szu­kaj dos­ko­nałości w [...]

9 października 2017, 21:01M44G sko­men­to­wał tek­st zawsze szu­kaj dos­ko­nałości w [...]

9 października 2017, 18:20szara_rzeczywistość do­dał no­wy tek­st zawsze szu­kaj dos­ko­nałości w [...]

12 września 2017, 06:10Cris sko­men­to­wał tek­st A ja sie tak [...]

11 września 2017, 23:42JaiTy sko­men­to­wał tek­st codziennie chce być kimś [...]

11 września 2017, 22:43szara_rzeczywistość do­dał no­wy tek­st A ja sie tak [...]

9 lipca 2016, 23:53ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st gdy Ci smut­no jest [...]

9 lipca 2016, 23:08Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st gdy Ci smut­no jest [...]

9 lipca 2016, 22:43Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st gdy Ci smut­no jest [...]

7 kwietnia 2016, 20:37Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st spróbuj znów, gdy idzie [...]